شناخت تیپ شخصیتی کودک ونوجوان

در شروع باید گفت که  این مقاله را به این دلیل نوشتم که تعدادی از والدین بدون اینکه شناختی بر  تیپ شخصیتی فرزندانشان داشته باشند برچسب هایی از قبیل خجالتی، گوشه گیر یا حراف و وراج به آن ها می زنند

برای اعلام نظر در خصوص شخصیت فرزندان، قطعا باید اطلاعاتی از تیپ شخصیتی بدست آوریم.

احتمالا این سوال  در ذهنتان ایجاد شده است که شخصیت شناسی چیست؟؟

شخصیت شناسی راه ها و روش های مشخص تفکر،احساس و رفتار را در بر می گیرد که کاملا ذاتی است و باعث ایجاد تفاوت در گروه های مختلف مردم می شود.


روش های متعدد و مختلفی برای شخصیت شناسی وجود دارد اما یکی از بهترین  و ساده ترین روش ها،شخصیت شناسی با استفاده از تست MBTI است.


روش MBTI با مطالعه های یونگ بدست آمد.


که این نوع شخصیت شناسی بر دو نوع کلی  درونگرا و برونگرا است که این دونوع تیپ شخصیتی را به سه  زیر بخش تقسیم می کند.


همانطور که گفتیم کلی ترین تیپ شخصیتی که تاثیر بر همه ی جنبه های زندگی ما دارد “برون گرایی” و در مقابل آن “درون گرایی” است.


برای آگاهی از چگونگی تاثیر این ویژگی بر زندگی ما در ابتدا باید با مفهوم هر یک آشنا شد.


بارزترین تفاوت میان دو بعد شخصیتی ذکر شده،مسئله ی گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرونش است.


این نظریه بر این اصل است که برونگرا ها انرژی خود را از دنیای بیرون و در ارتباط با دیگران به دست می آورند
و درونگرا ها انرژی خود را از درون خود دریافت می کنند.

برون گرایی در تمایل به بیرون رفتن،پرحرفی و رفتار پرانرژی نمایان می شود.

برون گرا ها تسلط کمتری برای خویشتن داری دارند.

معمولا نسبت به درونگرا ها اعتماد به نفس بالاتری دارند چون می توانند به راحتی در جمع نظرات خود را بیان و اظهار وجود کنند.

برون گرا ها از صحبت کردن با دیگران لذت می بردند و از بیان کردن اتفاقات و داستان ها انرژی فئق العاده ای دریافت می کنند.

در حالی که درونگرایی بیشتر در رفتار انفرادی و خویشتن داری آشکار می گردد.

 

فرد درون گرا تسلط بیشتری بر خوددار ی و تسلط بر خویشتن دارد.

 

درونگراها  برای اینکه در جمع ها یا میهمانی ها حضور یابند،چندان تمایلی ندارند و بیشتر وقت و دقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی اختصاص می دهند.

افراد  درونگرا اگر در جمعی هم حضور یابند بسیار کم حرفند و میلی به بیان کردن اتفاقات یا داستان های روزمره ندارند.

و تمایلات هر کدام به صورت زیر است:

《برونگرایی》

تمایلها:

تمایل به فکر کردن با صدای بلند

خطور کردن بهترین راهحلها به ذهن در هنگام حرف زدن

نادیده گرفتن نظرات دیگران

علاقه به شرکت در بحثهای گروهی به‌منظور حل مشکل

ارتباطات: ترجیح ارتباط رو در رو در صورت امکان

تمایل به دیدن واکنشها و رفتارهای غیرکالمی

نیاز به بازخورد فوری

عدم علاقه به نوشتن خاطرات روزانه یا ایمیلهای طولانی

جستجو برای یافتن فرصتهایی جهت گفتگو و فعالیتهای اجتماعی

تصمیمگیری: دریافت اطلاعات از دیگران قبل از تصمیمگیری

 تمایل به سریع عمل کردن در موقع بحرانی

تعاملات بین فردی: انرژی گرفتن از تعامل با دیگران و احساس تخلیه

انرژی به واسطه تحمل تنهایی به مدت طولانی داشتن دوستان و آشنایان زیاد

توجه و تمرکز: تمرکز زیاد روی افراد و اشیاء دور و بر ناتوانی در تمرکز به هنگام سکوت

خسته شدن از اجبار به نشستن و توجه طولانی مدت به یک شیء یاموضوع

اهمیت ندادن به عوامل مزاحم

نقاط قوت طبیعی: انرژی دادن به افراد و گروهها

توانایی سریع عکسالعمل نشان دادن

به وجود آمدن احساس شور و هیجان

آشنا کردن افراد به یکدیگر

نقاط ضعف طبیعی: ندادن فضا به دیگران برای صحبت کردن

توجه نکردن به اطالعات دیگران، ننوشتن درباره مشکلات

واکنش نشان دادن قبل از فکر کردن

چگونه باعث آزار دیگران میشوند: با صحبت کردن و جلب توجه زیاد

اجازه ندادن به دیگران برای مطرح کردن خود در جمع

 سوءتعبیر دیگران در مورد آنها:
شاید دیگران آنها را افرادی خودخواه که برای دیگران ارزشی قائل نیستند تصور کنند.

»درونگرایی«

 تمایلها: تمایل به پردازش درونی اطالعات

خطور کردن بهترین راه حلها به هنگام سکوت و تنهایی

نیاز به افزایش دانش و آگاهی قبل از بحث درباره مشکل موردنظر

 ارتباطات: ترجیح دادن ایمیل و پیامهای صوتی

اجتناب از تعامالت غیرضروری

عدم علاقه به هدر دادن وقت با بحث و گفت‌وگو

تمایل به فکر کردن قبل از عمل

عدم علاقه به جلسات و مالقات طولانی مدت

جستجو برای یافتن فرصت‌هایی جهت تنهایی و سکوت

تصمیم گیری: تصمیم گیری مستقل و بدون دخالت دیگران برایشان خوشایندتر است

نیاز داشتن به زمان قبل از شروع فعالیت

 تعامالت بین فردی: احساس تخلیه انرژی به واسطه تعاملات زیادی اجتماعی و نیاز به تنهایی برای نیرو گرفتن دوباره

بودجه‌بندی دقیق” زمان مخصوص به دیگران”

 توجه و تمرکز: تمرکز زیاد روی افکار و نظرات درونی

اغلب مشغول گفتگوی درونی بودن

لذت بردن از تمرکز در سکوت بر یک موضوع

ناراحت شدن از عوامل مزاحم

 نقاط قوت طبیعی: آرام کردن افراد و گروهها

ارزیابی موقعیت قبل از عمل کردن

گوش دادن به نظرات دیگران

مستقل عمل کردن

نقاط ضعف طبیعی: ناتوانی از در میان گذاشتن افکارشان با دیگران

مشورت نگرفتن از دیگران

تأکید بیش‌ازحد بر نوشتن

فکر کردن خیلی زیاد قبل از اقدام به عمل

 چگونه باعث آزار دیگران میشوند: با ناتوانی در ابراز عقاید

شرکت نکردن در بحثها یا واکنش نشان ندادن نسبت به حرفهای دیگران

 سوءتعبیر دیگران در مورد آنها: ممکن است دیگران به اشتباه آنها را افرادی کناره‌گیر، خجالتی و غیر صمیمی تلقی کنند.

 آشنایی ما با ویژگیهای شخصیتی خود و اطرافیانمان باعث میشود که

با پذیرش این تفاوتها و احترام گذاشتن به آنها در برخورد با دیگران

رفتار معقولانه‌ تری داشته باشیم.

برای شناخت این ویژگی آزمون هایی وجود دارد که به صورت زیر است:

 آزمون »برونگرایی«

آزمون زیر به شما کمک میکند تا حدس و گمانهایی را که در مورد این جنبه از شخصیتتان دارید به‌ یقین تبدیل کرده و با توجه به شناخت و

آگاهی که در مورد خودتان به دست آوردهاید، در انتخاب دوست، شغل،رشته و بهطورکلی در هر انتخابی معقولانه‌تر عمل کنید. همچنین با کمک

این شناخت، به نقاط ضعف و قوت خود در ارتباطات پی خواهید برد.

بدیهی است پس از تشخیص تیپ شخصیتی، لازم است نسبت به رفع و پوشش نقاط ضعف ارتباطی خود اقدام کرده و همچنین با آگاهی از نقاط

قوت ارتباطی و ارتقاء آنها، ارتباطات بهتری را شکل دهید.

 سؤاالت زیر را با دقت خوانده و با انتخاب یکی از گزینه‌های بلی یا خیر

به آنها پاسخ دهید.

۱ .آیا شما سرگرمیهای متنوعی دارید؟

۲ .آیا فرد پرحرفی هستید؟

۳ .آیا نسبتا با نشاط و سرزنده هستید؟

۴ .آیا میتوانید در یک مهمانی شاد شرکت کرده و لذت ببرید؟

۵ .آیا از ملاقات با افراد جدید لذت میبرید؟

۶ .آیا معمولا در موقعیتهای اجتماعی، حضور غیرفعال دارید؟

۷ .آیا علاقه زیادی به گردش کردن دارید؟

۸ .آیا مطالعه را به ملاقات با مردم ترجیح میدهید؟

۹ .آیا دوستان زیادی دارید؟

۰ .آیا خود را فرد بی‌قیدی میدانید؟ در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم میشوید؟

۱۱ .آیا معمولا در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم میشوید؟

۱۲ .آیا وقتی با دیگران هستید، اغلب ساکت میمانید؟ 

۱۳ .آیا میتوانید بهآسانی به یک مهمانی نسبتا کسلکننده، جان ببخشید؟

۱۴ .آیا دوست دارید برای دوستان خود لطیفه و داستانهای خنده‌دار تعریف کنید؟

۱۵ .آیا معاشرت با مردم را دوست دارید؟ حاضرجواب هستید؟

۱۶ .آیا در گفتگو با مردم، معمولا حاضرجواب هستید؟

۱۷ .آیا دوست دارید کارهایی را که سرعت عمل لازم دارند، انجام دهید؟

۱۸ .آیا اغلب فعالیتهایی بیشتر ازآنچه وقت در اختیار دارید، به عهده میگیرید؟

۱۹ .آیا میتوانید یک مهمانی راه بیندازید؟

۲۰ .آیا هیجان و شلوغی زیاد در اطرافتان را دوست دارید؟

۲۱ .آیا دیگران فکر میکنند شما فرد با نشاط و دل زندهای هستید؟

نمره گذاری:

برای به دست آوردن نمره نهایی به هرگونه بلی یک امتیاز و هر گزینه خیر، امتیاز بدهید. البته در سؤالات ۶ ،۸ و ۱۲ نمره‌گذاری به‌صورت

معکوس انجام میشود، یعنی به گزینه بلی۱ امتیاز و به گزینه خیر صفر امتیاز تعلق میگیرد. در پایان، امتیاز همه ۲۱ عبارت را با هم جمع کنید.

 تفسیر نتایج

 نمره بالاتر از ۱۴:

شما فرد برونگرایی هستید و از این رو شما برای اداره امور زندگی خویش به انگیزه ها و محرکهای قوی نیاز دارید.

احتمالا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی بوده و دارای فعالیت عملی عالی هستید.

ولی میزان تسلط بر نفستان نسبت به افراد درونگرا کمتر است.

شما مایلید که بر محیط اطراف خود تأثیر بگذارید و به رقابت با دیگران پرداخته و در مجامع عمومی بیشتر ظاهر میشوید.

 نمره پایین تر از ۱۴:

 امتیاز شما گویای این است که احتمالا برای شروع یا ادامه دادن کارها و فعالیت هایتان به انگیزه ها و محرک های خیلی قوی نیاز ندارید.

افراد درون گرا دارای دیدگاه درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خودداری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می دهند.

احتمالا شما ترجیح می دهید اوقات خود را به مطالعه گذرانده و بیشتر تنها باشید و چون از تنهایی لذت می برید، کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستید.

 گاهی وقت ها، بعضی از ما به دلیل زندگی با افرادی که از نظر این ویژگی شخصی با ما تفاوت دارند، دچار تعارض هایی می شویم.

از آنجایی که همیشه تغییردادن خودمان، راحت تر از تغییر دادن دیگران است، راهکارهای زیر می توانند به ما کمک کنند تا از میزان برونگرایی یا درونگرایی خود بکاهیم و بدین ترتیب با دوست یا اعضای خانواده مان صمیمت و سازگاری بیشتری داشته باشیم

راهکارهایی برای «درونگراها»

۱-شرکت در فعالیت های جمعی مورد علاقه ممکن است از اینکه به مهمانی یا گردش برویم خوشمان نیاید؛
اما به‌هرحال هر یک از ما به موضوعاتی مانند یک فعالیت هنری مانند:

نقاشی

یا ورزشی مثل والیبال و … عالقه‌مندیم

و از انجام دادن آنها لذت میبریم.

بهتر است که این کارها را به صورت گروهی انجام دهیم.

در نظر داشته باشیم که منظور از ارتباط اجتماعی فقط شرکت در مهمانی نیست.

۲-بالا بردن اطلاعات:

گاهی اوقات اتفاق میافتد که ما در جمعی حضور داریم، همه در حال حرف زدن هستند و ما احساس میکنیم که هیچ حرفی برای گفتن نداریم.

بهتر است قبل از حضور در جمع موضوعات احتمالی موردبحث را پیشبینی کرده و در مورد آنها اطالعاتی به دست آوریم.

۳-ابراز احساسات در خانواده

برای اینکه بتوانیم احساسات مثبت و منفی خود را به دیگران ابراز کنیم،

باید این کار را از صمیمیترین عضو خانواده یا دوستمان شروع کنیم.

اگر ما خود را موظف کنیم که هر روز حداقل یکبار در مورد احساساتمان با شخصی صحبت کنیم، کم کم به این کار عادت خواهیم کرد.

 راهکارهایی برای «برونگراها»

۱-شمردن اعداد

اگر با خود تمرین کنیم که قبل از زدن حرفی یا انجام عملی تا ۱۰ بشماریم،
واکنشهای معقول‌تر و سنجیده‌تری خواهیم داشت،

چه بسا در بعضی موارد تصمیم بگیریم که صحبت نکنیم و به دیگران نیز اجازه دهیم تا نظراتشان را مطرح کنند.

۲-فرصت دادن به دیگران

میتوانیم از یکی از اعضای خانواده یا دوست صمیمیمان تقاضا کنیم که هرگاه در جمعی زیاد صحبت میکنیم و به دیگران اجازه حرف زدن

نمیدهیم، با یک کلمه رمزی ما را متوجه این موضوع کند.

-شناختن علاقه فردی

یک انسان هرقدر هم برونگرا باشد، باز هم فعالیت انفرادی هست که از انجام آن لذت ببرد.

شناسایی این عالقه و پرداختن به آن کمک میکند تا افراد برونگرا لذت بردن از تنهایی را نیز تجربه کنند و از تنهایی بیتاب نشوند.

تا این مرحله با مفاهیم درونگرایی و برونگرایی آشنا شدیم و توانستیم ضمن آگاهی از نقاط قوت خود در ارتباطات، با تلهها و یا نقاط ضعف ارتباطی خود نیز آشنا شویم.

اکنون زمان آن رسیده که دست‌به‌کار شویم. فراموش نکنید در ارتباطات، هنر ما این است که ضعف‌های ارتباطی خود را بپوشانیم تا دیگران اشتیاق بیشتری برای ارتباط و همکالم شدن با ما پیدا کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *