وبلاگ زهرا پارسایی

در این قسمت سعی کرده ایم جدیدترین  محتواهای آموزشی اعم از ویدئو ،صوت و مقالات آموزشی در زمینه آموزش سخنوری و مهارت های ارتباطی را قرار دهیم .با امید به اینکه تمام کودکان و نوجوانان این سرزمین عالی باشند و بدرخشند .

 

مقالات آموزشی در حوزه سخنوری و مهارت های ارتباطی کودکان و نوجوانان به طور رایگان در اختیار شماست .

 

ویدئو های  آموزشی در حوزه سخنوری و مهارت های ارتباطی کودکان و نوجوانان سریع ترین روش آموزش را برای شما فراهم کرده اند .

 

در این بخش آموزش های حوزه سخنوری و مهارت های ارتیاطی کودکان و نوجوانان به صورت فایل های صوتی در اختیار شما قرار می گیرد .