من زهرا پارسایی هستم 

مدرس مهارت های اجتماعی و رشدفردی کودک ونوجوان

اینجا کمکت, میکنم،هرروز نکات آموزشی فرزند پروری رو یاد بگیری


((آینده ساز باشیم))

 

زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان شیراز