وبسایت شخصی زهرا پارسایی

مدرس فن بیان و سخنوری کودکان و نوجوانان

زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان شیراز

مهارت های کلامی و فن بیان دروازه ورود کودکان به اجتماع است .

همه کودکان این سرزمین می توانند عالی باشند و بدرخشند

وبسایت شخصی زهرا پارسایی

مدرس فن بیان و سخنوری کودکان در شیراز

مهارت های کلامی و فن بیان دروازه ورود کودکان به اجتماع است .
همه کودکان این سرزمین می توانند عالی باشند و بدرخشند .

 

زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان شیراز

اهمیت فن بیان و سخنوری برای کودکان و نوجوانان

در این ویدئو خانم زهرا پارسایی درباره اهمیت فن بیان و سخنوری برای کودکان و نوجوانان صحبت می کنند 

تو عـــالـی هستی

کودک شما هم می تواند عالی باشد و در میان جمع بدرخشد 

برای داشتن یک کودک با اعتماد به نفس و عالی آماده اید ؟