وبسایت شخصی زهرا پارسایی

مدرس مهارت های اجتماعی و رشدفردی کودک ونوجوان

اینجا کمکت, میکنم،هرروز نکات آموزشی فرزند پروری رو یاد بگیری
((آینده ساز باشیم))

زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان شیراز

مهارت های کلامی و فن بیان دروازه ورود کودکان به اجتماع است .

همه کودکان این سرزمین می توانند عالی باشند و بدرخشند

وبسایت شخصی زهرا پارسایی

مدرس مهارت های اجتماعی و رشدفردی کودک ونوجوان

اینجا کمکت, میکنم،هرروز نکات آموزشی فرزند پروری رو یاد بگیری
((آینده ساز باشیم))

زهرا پارسایی

اهمیت فن بیان و سخنوری برای کودکان و نوجوانان

در این ویدئو خانم زهرا پارسایی درباره اهمیت فن بیان و سخنوری برای کودکان و نوجوانان صحبت می کنند

تو عـــالـی هستی

کودک شما هم می تواند عالی باشد و در میان جمع بدرخشد 

برای داشتن یک کودک با اعتماد به نفس و عالی آماده اید ؟